Kantina Miqësia


Kantina përdor një ndërthurje mes tradicionales dhe teknologjisë së përparuar për të prodhuar verën dhe rakinë e rrushit. Verat prodhohen krejtësisht nga fruti i rrushit i cili pasi vjen nga vreshtaritë tona përpunohet nën kujdesin e enologut me shumë eksperinecë Dr. Enver Ulqinit. Paisjet dhe rezervuarët janë të gjitha të përbërë nga materiale të qëndrueshme inoksidabël, të cilat eleminojnë 100% praninë e elementeve të huaj në prodhimin e verës. Mbushja e verës bëhet nën praninë e gazrave inert, duke mbrojtur verën nga ndryshimet që mund të ndodhin nga prania e oksigjenit. Nga ana e saj kantina "Miqësia" ka rritur ndjeshëm cilesinë e kultivimit dhe përpunimit të rrushit dhe në vitin 2009 është pajisur me çertifikimin ndërkombetar mbi sigurinë HACCP.

Për më shumë informacion shikoni broshuren e produkteve të Kantinës "Miqësia" këtu..


specific period
Another period
One more period
One more period