Vreshtaritë


Kantina Miqësia. Kantina Miqësia zotëron mbi 20 ha plantacione të saja, të vendosura në zonën e Zagores, në Malësinë e Madhe, e cila është një zonë me traditë të hershme në kultivimin e rrushit Kallmet. Vreshtaritë që ndodhen rreth 300 m mbi nivelin e detit, klima si dhe pozicioni gjeografik krijojnë ambjentin ideal për prodhimin e një rrushi sa më aromatizues. Mbi pastërtinë, ngjyren intensive dhe aromën e qëndrueshme të verës së kantinës “Miqësia”, ka rrol specific dhe sipërfaqja ujore e Liqenit të Shkodrës në reflektimin e dritës duke ndikuar në optimizimin e temperaturës së nevojshme për kutivimin e rrushit. Tokat janë gurishtore e të ngrohta, të cilat shtrihen përgjatë bregut verilindor të Liqenit të Shkodrës, pllajes së Zagores dhe luginës së bukur të Shkrelit. Zotërimi i lëndës së parë që vjen direkt nga vreshtaritë që zotëron kantina Miqësia, ndihmon në kontrollin e cilësisë dhe në prodhimin e një vere me kualitet të lartë.

One more period
Another period
One more period
specific period
One more period
One more period