loader
Eja dhe zbulo çfarë kemi krijuar prej 20 vitesh

Vizito kantinën Medaur Medaur

Prej vitesh kemi vijuar me turet “Wine Tasting” në kantinë. Kohëzgjatja e turit është rreth 1 orë dhe një ekspert i ekipit tonë do t`iu prezantojë me të gjithë proçeset e prodhimit, ruajten e verës dhe më pas do të vijoni me degustimin e verërave të kuqe dhe të bardha.

img
grap1
Sip, Savor, Repeat

The Testing Room Testing Room

img
img
img
Njerëzit pas madhështisë

Foto Galeri Galeri