loader

Dekantimi i verës do të thotë të derdhësh ngadalë verën nga shishja e saj në një enë tjetër, pa e shqetësuar sedimentin (precipitatin) në pjesën e poshtme. Më poshtë po listojmë 3 benefitet kryesore në dekantimin e verës A) Dekantimi ndan sedimentin nga lëngu.  Dekantimi ka të bëjë para së gjithash me ndarjen e verës nga […]

Wine aging refers to a group of reactions that tend to improve the taste and flavor of a wine over time. The term wine ‘maturation’ refers to changes in wine after fermentation and before bottling. During this period, the wine is subjected to various treatments, such as malolactic fermentation, clarification, stabilization, and bulk storage. 1. […]

Wine aging refers to a group of reactions that tend to improve the taste and flavor of a wine over time. The term wine ‘maturation’ refers to changes in wine after fermentation and before bottling. During this period, the wine is subjected to various treatments, such as malolactic fermentation, clarification, stabilization, and bulk storage. “Nothing […]

Arsyeja që filloi vjeterimi e verës në fuçi lisi fillimisht nuk ishte i qëllimshem, por rezultati i një aksidenti dhe rastesise. Mbi dy mijë vjet më parë, kur romakët filluan të përhapin perandorinë e tyre në të gjithë globin, ata jo vetëm që donin të merrnin me vete armë dhe ushqim, por edhe verë Vera […]

img
img