Kompania Medaur është themeluar në vitin 2003 ne Koplik te Malesise se Madhe.Ishte dicka e re per zonen dhe vendin ku kishte vendosur te operonte Medaur por ne te njejten kohen nje sfide e madhe qe te permbushej me sukses deshira per te ofruar me te miren.Ne vitin 2010 kompania filloi te bashkëpunonte me profesioniste që njihnin vreshtat,produktin dhe lancoi produkte të reja. Ne vitin 2018 ajo ndermri nismen për të ndryshuar cilësine dhe komplet prodhimin duke bërë investime ne të gjithë sektorët.