loader

Dekantimi i verës do të thotë të derdhësh ngadalë verën nga shishja e saj në një enë tjetër, pa e shqetësuar sedimentin (precipitatin) në pjesën e poshtme. Më poshtë po listojmë 3 benefitet kryesore në dekantimin e verës

img

A) Dekantimi ndan sedimentin nga lëngu. 

Dekantimi ka të bëjë para së gjithash me ndarjen e verës nga sedimentet që vendosen në fund të shishes.  Verërat e kuqe përmbajnë më shumë sediment, veçanërisht verërat më të vjetra dhe vererat e cilësisë së mirë, ndërsa verërat me te reja dhe ato të bardha përmbajnë më pak.  Sedimenti nuk është i dëmshëm, por ka shije të pakëndshme.

B) Dekantimi rrit shijen përmes ajrimit.

Ajrimi është procesi i futjes së oksigjenit në lëng.  Kjo quhet gjithashtu lejimi i një vere të “marrë frymë” ose “të ajroset”.  Ajrimi rrit shijen e verës duke zbutur taninet dhe duke lëshuar gazra, që janë zhvilluar në mungesë të oksigjenit por edhe largon sasi te gazit sulfuror, që shtohet në verë për ruajtje.  Dekantimi i verës lejon që shijet dhe aromat që ishin në gjumë gjatë shisheve të zgjerohen dhe të marrin frymë.

B) Dekantimi rrit shijen përmes ajrimit.

Herë pas here, një tapë mund të thyhet, duke shpërndarë copa të lëndës së ngurtë që nuk dëshironi në gotat tuaja të verës.  Ndërsa derdhni, tapa do të mblidhet pranë qafës së shishes ndërsa derdhni në një enë tjetër (sedimenti bën të njëjtën gjë).  Nëse tapa coptohet, përdorni një kullesë gjatë dekantimit për të filtruar copat më të vogla.