loader

Njerëzit tanë tanë

Kemi vendosur të investojmë dhe të punojmë me më të mirët.Baza e cdo suksesi është grupi dhe puna në grup.Ne jemi një familje e madhe me dëshirën për të punuar me përkushtim dhe përgjegjësi.Medaur ka rreth 35 punonjës full time dhe rreth 100 punonjës sezonal të shpërndarë në të gjithë sektorët.Zgjodhëm që stafi jonë të jetë një kombinim I eksperteve italianë e shqiptarë e gjitha për cilësinë më të lartë dhe sigurinë ushqimore.T’ju ofrojmë më të mirën klienteve tanë është sfidë e jona me kohën dhe punën.

ISO 22000-2005 – specifikon kërkesat për një system të menaxhimit të industrisë ushqimore ku përfshihen të gjitha fazat e zinxhirit te prodhimit në mënyrë që ti ofrohet klienteve nje produkt I sigurtë.

img
img
Njerëzit pas madhështisë

Foto Galeri Galeri